สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ

บริษัทพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
บริษัทพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
บริษัทพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ

สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ ติดรถกระบะแล้วสวย รถน่ามองและโฆษณาสินค้าได้

สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ รถกระบะเป็นรถบรรทุกสินค้าขนาดเล็ก ทว่ามีความคล่องตัวสูงและดัดแปลงทำได้หลายแบบ ดังนั้น การเลือกตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ถึงค่อนข้างสำคัญ ซึ่งในหัวข้อแรก จะกล่าวถึง ตำแหน่งที่ควรนำสติ๊กเกอร์มาติด รวมถึง การจะนำฟิล์มใสมาแร็ปรถ ตรงไหนที่ควรแร็ปเพื่อทำให้สติ๊กเกอร์ที่นำมาใช้โฆษณาสินค้ามีสีสันที่ดูสดใสขึ้น รวมถึง ข้อดีของการนำสติ๊กเกอร์มาติดรถกระบะ ที่แต่เดิม ทำได้เพียงแค่ ใช้ขนสินค้า ทว่า ทันทีที่ติดสติ๊กเกอร์กลับพบว่า รถกระบะนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น และหัวข้อสุดท้ายที่ลืมกล่าวถึงไปไม่ได้เลย นั่นก็คือ แนวคิดในการนำสติ๊กเกอร์บางชนิดมาทำสติ๊กเกอร์สำหรับติดรถ แอดมินได้ให้รายชื่อสติ๊กเกอร์ที่สามารถใช้ทดแทนสติ๊กเกอร์ PVC เอาไว้แล้วว่ามีชนิดใดบ้าง?

5 ขั้นตอนสั่งทำสติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ  ติดตรงบริเวณไหนได้บ้าง แล้วทำให้ผู้คนรู้จักสินค้าเพิ่มขึ้น

รถกระบะ เป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก แบ่งออกเป็นรถกระบะตอนเดียวและรถปิ๊กอัพ ซึ่งถ้าต้องการที่จะนำรถกระบะมาดัดแปลง โดยปกติ ต้องเป็นรถกระบะตอนเดียวเท่านั้น ถึงจะนำมาติดตู้ทึบได้ ทั้งนี้เพราะ ตู้ทึบถูกผลิตขึ้นมาตามขนาดรถกระบะตอนเดียว ไม่สามารถนำตู้ทึบมาติดรถปิ๊กอัพและถึงติดตู้ไปแล้ว ก็ไม่สามารถติดตู้ทึบได้ เพราะขนาดไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้น เมื่อนำตู้ทึบมาติดรถกระบะแล้ว เรื่องที่ต้องทำในลำดับต่อมา คือการสั่ง สติ๊กเกอร์กระบะซึ่งการจะนำสติ๊กเกอร์มาติดรถกระบะ ตำแหน่งที่จะนำสติ๊กเกอร์มาติด ก็ควรต้องเลือกตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ดังต่อไปนี้

  1. ข้างประตูรถ ควรนำสติ๊กเกอร์มาติดตรงบริเวณนี้มากที่สุด ทั้งนี้เพราะ บริเวณดังกล่าว ถ้านำมาเปรียบเทียบกับบริเวณอื่น ถือได้ว่า นำมาใช้เป็นพื้นที่ในการโฆษณาสินค้าได้มากกว่าบริเวณอื่น ทำให้ข้างประตูรถ จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรต้องสั่ง ติ๊กเกอร์ติดข้างประตูรถ  เพราะเป็นจุดที่ต่อให้จอดรถกระบะเอาไว้ เวลาที่มีผู้คนเดินผ่านรถ ก็ยังรู้ว่า เป็นรถกระบะดัดแปลงเพื่อนำมาขนส่งสินค้าระยะทางใกล้ๆ
  2. กระจกหน้ารถ แม้ว่าข้างประตูรถ จะมีพื้นที่เหลือเฟือในการนำสติ๊กเกอร์มาติด ทว่า การติดสติ๊กเกอร์ต้องไม่เกินจากที่กฎหมายกำหนดไว้ เพราะฉะน้้น กระจกหน้ารถก็ถือว่าค่อนข้างมีความน่าสนใจเช่นเดียวกัน เพราะเป็นจุดที่มีพื้นที่กว้างขวางและจะติดสติกเกอร์กี่ตารางเมตรก็ได้ เพราะไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ขอเพียง ไม่บังการมองเห็น ก็ถือได้ว่า การนำสติ๊กเกอร์ติดกระจกรถ ช่วยโปรโมทสินค้าได้เช่นเดียวกัน โดยสติ๊กเกอร์ที่นำมาติดกระจกรถ ได้ทั้งสติ๊กเกอร์ทึบแสง เช่น  การทำสติ๊กเกอร์ซีทรูไดคัท หรือ ซีทรูไดคัทตัวอักษรติดกระจกหน้ารถ ก็จะทำให้ ผู้คนรู้ว่า ให้บริการในเรื่องไหน และมาจากบริษัทใด เป็นต้น
  3. ท้ายรถกะบะ ก็มีความน่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ควรต้องสั่ง สติ๊กเกอร์ท้ายรถกระบะ ทั้งในเรื่องของการติดโลโก้ร้าน ช่องทางติดตาม หรือ ทำป้ายสติ๊กเกอร์บอกไปว่า ให้บริการในเรื่องใด เป็นต้น  ก็จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่รู้ว่า รถกระบะคันนี้ขนส่งสินค้ากลุ่มใด หรือเป็นเพียงแค่การใช้งานทั่วๆไป

นอกจากสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถแล้ว ยังสามารถนำสติ๊กเกอร์ไปติดส่วนไหนของรถได้อีกบ้าง

ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ

ทำสติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ แล้วต้องการนำฟิล์มใสมาแร็ป แร็ปตรงบริเวณใดได้บ้าง

รถกระบะ เป็นรถที่มีทุกครัวเรือน เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั้งขับเพื่อท่องเที่ยวต่างจังหวัด การนำรถกระบะมาแต่งซิ่ง รวมถึง นำมาใช้บรรทุกของหรือดัดแปลงทำเป็นรถตู้ทึบขนสินค้า ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เกิดมาจากการนำรถกระบะมาดัดแปลง

กรณีจะนำฟิล์มใสมาแร็ป การแร็ปรถกระบะ แบ่งออกเป็นแร็ปรถรอบคัน แร็ปรถครึ่งคัน จนมาถึง การทำสติ๊กเกอร์แร็ปรถบางส่วน ซึ่งจะเป็นหัวข้อที่กำลังจะกล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ โดยการจ้าง ร้านพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ  ดำเนินการ wrapรถโฆษณา  หลังจากเลือกตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ก่อนหรือหลังแร็ปดังต่อไปนี้

  1. ข้างรถ  การแร็ปรถในลักษณะนี้ เรียกการแร็ปรถดังกล่าวว่า เป็นการแร็ปเฉพาะจุด ต้องการที่จะเน้นตรงบริเวณใด แจ้งร้านสติ๊กเกอร์ได้เลย ซึ่งการจะนำฟิล์มใสมาแร็ป สามารถแร็ปก่อนติดสติ๊กเกอร์ กรณี เจ้าของรถต้องการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์บ่อยๆ ก็ควรติดฟิล์มใสก่อนแล้วค่อยติดสติ๊กเกอร์ หรือในกรณีที่ต้องการสั่ง สติ๊กเกอร์ติดข้างรถ  แล้วค่อยนำฟิล์มใสมาติดข้างรถ ก็เป็นเรื่องที่ทำได้เช่นเดียวกัน เพราะมั่นใจแล้วว่า จะใช้พื้นที่ดังกล่าว ประกาศบอกผู้คนให้รู้ว่า โลโก้และช่องทางติดต่อที่เห็น เป็นของบริษัทไหน? เมื่อติดสติ๊กเกอร์แล้ว ก็ค่อยนำฟิล์มใสมาแร็ป ก็จะช่วยทำให้การ ติดสติ๊กเกอร์โฆษณาข้างรถ  สร้างความสวยงามให้เกิดขึ้นกับสติ๊กเกอร์ ทำให้สติ๊กเกอร์ตรงบริเวณนี้ จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ มีความคมชัด สีสันสดใส ไม่ซีดง่าย เพราะฟิล์มใสได้ทำหน้าที่ปกป้องสติ๊กเกอร์จากแสงแดดและความชื้นเอาไว้แล้ว
  2. ฝาท้ายรถ การนำ สติ๊กเกอร์ติดรถฝาท้าย มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสีสันให้กับรถ ทำให้รถดูมีเอกลักษณ์มากขึ้น เพราะตรงบริเวณฝาท้ายรถกะบะ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรติดสติ๊กเกอร์ ด้วยลักษณะสติ๊กเกอร์ที่มีพื้นที่เหลือเฟือในการสร้างลวดลายสวยๆ รวมถึง การโฆษณาบริษัท หลังจากติดสติ๊กเกอร์แล้วค่อยนำฟิล์มใสมาแร็ป ก็ช่วยทำให้ฝาท้ายรถ นำมาใช้โฆษณาสินค้ารวมถึง รายละเอียดการให้บริการต่างๆ ที่ทางเจ้าของรถกระบะจะดำเนินการให้ เป็นต้น
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ

ติดสติ๊กเกอร์รถโฆษณา ข้อดีของการนำสติ๊กเกอร์มาติดรถกระบะ ที่ได้มากกว่าการขนสินค้า มีอะไรบ้าง

รถกระบะเป็นอีกหนึ่งรถบรรทุก ที่แม้ว่า จะไม่สามารถขนสินค้าล็อตใหญ่ได้เหมือนรถพ่วง ทว่าก็ยังจำเป็น โดยเฉพาะตัวผู้ผลิตสินค้า ที่มีความจำเป็นต้องส่งสินค้าให้กับร้านตัวแทนจำหน่าย ต้องซื้อรถกระบะตอนเดียวมาดัดแปลง ทำเป็นรถตู้ทึบสำหรับขนสินค้าที่ผลิตขึ้นมา ส่งต่อร้านตัวแทนจำหน่าย ดังนั้น ไม่แปลกเลยที่ต้องสั่ง สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ

มาถึง การใช้งานรถกระบะ หน้าที่หลัก เน้นไปที่การขนสินค้า ทว่า หลังจากนำสติ๊กเกอร์มาติด กลับพบว่า ทำอะไรได้มากกว่าการส่งสินค้าดังต่อไปนี้

  1. การทำโลโก้กลุ่ม  แต่เดิม เราจะนำรถกระบะมาขนข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน รวมถึงขนสัมภาระต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว ทว่าในเวลาต่อมา พบว่า ได้มีการนำรถกระบะตอนเดียวมาดัดแปลงโดยการนำตู้ทึบมาติดท้ายรถกระบะ ทำให้ การขนของ ทำได้มากขึ้น สามารถขนสินค้าได้คราวละเป็นจำนวนมากเพื่อนำมาส่งยังร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ได้สั่งสินค้าเอาไว้กับทางผู้ผลิต ทำให้รถกระบะ มีดีแค่ การนำมาใช้ขนสิ่งของรวมถึงสินค้าต่างๆ ภายหลังนำตู้ทึบมาติด ทว่า เดี๋ยวนี้ รถกระบะกลับใช้งานได้มากกว่าแค่การขนสินค้า โดยใช้วิธีการสั่ง สติ๊กเกอร์โลโก้กลุ่ม  เช่น โลโก้หรือตราบริษัท ภาพประกอบสินค้า สติ๊กเกอร์ข้อความ รวมถึง กิจกรรมต่างๆ ที่มาเป็นเซ็ท เมื่อนำมาติดตู้ทึบหรือกระจกหน้ารถ ก็จะช่วยทำให้  สติ๊กเกอร์โลโก้กลุ่มติดรถกระบะ ดังกล่าว นำมาใช้สร้างการจดจำให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้
  2. นำมาใช้กระตุ้นยอดขายได้ แม้ว่าหน้าที่หลักของรถกระบะติดตู้ทึบ คือการขนส่งสินค้า ทว่า ตู้ทึบก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรนำสติ๊กเกอร์ติดรถโฆษณา มาติดตู้ทึบ จะติดตู้ทึบรอบตู้ หรือสติ๊กเกอร์ติดรถตู้ทึบเพียงแค่บางจุด อยู่ที่ความต้องการของผู้ผลิตสินค้าว่า ต้องการให้ทำออกมารูปแบบไหนบ้าง? โดยที่ไม่มีผลทางกฎหมาย ทั้งนี้เพราะตู้ทึบ ไม่ใช่ตัวรถ การติดสติ๊กเกอร์ไม่ใช่การเปลี่ยนสีรถ ไม่จำเป็นต้องทำเรื่องกับกรมขนส่ง ทำให้ สติ๊กเกอร์โฆษณาติดรถ ที่นำมาติดตู้ทึบ สามารถโน้มน้าวใจผู้พบเห็นให้หันมาสนใจสินค้าที่แสดงอยู่บนสติ๊กเกอร์ ช่วยทำให้ สติ๊กเกอร์ดังกล่าว สามารถกระตุ้นยอดขายให้เกิดขึ้นกับผู้ผลิตได้

เครื่องพิมพ์ที่บริษัทของเราใช้พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ

สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถยนต์โฆษณา สติกเกอร์ชนิดใด นำมาใช้ทดแทนสติ๊กเกอร์ PVC ได้บ้าง

การเลือกวัสดุที่จะนำมาผลิตสติ๊กเกอร์ ส่วนใหญ่ดูวัตถุประสงค์ในการสั่ง ร้านพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ  ก่อนว่า นำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องไหนบ้าง รวมถึง โครงสร้างต่างๆ ภายใน ภายนอกสถานประกอบการ ซึ่งถ้าโครงสร้างดังกล่าว เป็นโครงสร้างกระจก สติ๊กเกอร์ที่ควรนำมาติดได้แก่สติ๊กเกอร์ PVC เพราะสติ๊กเกอร์ชนิดนี้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง ก็ยิ่งทำให้นำมาตัดเป็นรูปแบบไหนก็ได้ เลยทำให้เกิดความนิยมในการนำสติ๊กเกอร์ดังกล่าวมาใช้งาน

นอกจากสติ๊กเกอร์ PVC ที่นำมาติดกระจกรถ ยังมีสติ๊กเกอร์อื่นอีกไหม ที่นำมาใช้ทดแทนกันได้

สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ ตำแหน่งที่ควรนำสติ๊กเกอร์มาติดได้แก่ กระจกหน้ารถ ข้างประตูรถ และท้ายรถกระบะ เพราะเป็นตำแหน่งที่ผู้คนเห็นมากที่สุด ดังนั้น ถึงเหมาะสมนำมาติดสติ๊กเกอร์ และการจะแร็ปรถ ควรติดสติ๊กเกอร์ตรงบริเวณข้างรถ และฝารถ เพราะเป็นจุดที่มีการนำสติ๊กเกอร์มาติดมากที่สุดไม่แพ้กระจกหน้ารถรวมถึงข้างประตูรถ อีกทั้ง การนำสติ๊กเกอร์มาติดรถกระบะยังได้ประโยชน์มากไปกว่านั้น จากที่เคยนำรถกระบะมาขนสินค้า สามารถนำรถกระบะมาโฆษณาสินค้าได้อีกด้วย และสุดท้าย สติ๊กเกอร์ที่สั่งมาใช้แทนสติ๊กเกอร์ PVC ได้แก่สติ๊กเกอร์สูญญากาศและสติ๊กเกอร์ซีทรู ทั้งนี้เพราะ สติ๊กเกอร์ทั้ง 2 ชนิด ทำมาจาก PVC  เหมือนสติ๊กเกอร์ PVC ทำให้สามารถใช้ทดแทนกันได้

ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ