สติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง

สติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง  ทำไมตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์รวมถึงขนาดสติ๊กเกอร์ถึงสำคัญ

สติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง  รถพ่วง เป็นรถบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่ เน้นรับส่งสินค้าข้ามจังหวัด ก็ยิ่งต้องสั่ง ตัดสติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง ทั้งนี้เพราะ การติดสติ๊กเกอร์ มีข้อดีหลายข้อด้วยกันและผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากสติ๊กเกอร์ ไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าของรถ แม้แต่ผู้ใช้บริการรถพ่วง ก็ยังได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการที่ผู้ให้บริการรถพ่วงเห็นความสำคัญของสติ๊กเกอร์ โดยสั่งร้านสติ๊กเกอร์ให้ช่วยดำเนินการออกแบบสติ๊กเกอร์ ซึ่งก็จะมี 2 ข้อที่ร้านสติ๊กเกอร์ค่อนข้างให้ความสำคัญ ข้อแรก จะเป็นในส่วนของขนาดสติ๊กเกอร์ มีผลในหลายๆเรื่อง โดยแอดมินขอพูดถึงในบทความ ซึ่งถ้าเข้าใจว่า ขนาดสติ๊กเกอร์สำคัญยังไง ก็จะตระหนักในเวลาต่อมาว่า ไม่เพียงแค่ขนาดสติ๊กเกอร์เท่านั้นที่สำคัญ แม้แต่ตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ก็เช่นเดียว สำคัญไม่แพ้ขนาดสติ๊กเกอร์ ดังนั้น มาดูว่า ขนาดสติ๊กเกอร์กับตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ แม้ว่ามีความสำคัญเท่าๆกัน ทว่า เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันหรือเปล่า? ตรงนี้ต่างหากสำคั

บริษัทพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
บริษัทพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
บริษัทพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ

ตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์มีผลต่อ สติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง  ยังไง?

ตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์มีความสำคัญยังไง? เพราะอะไร ทุกครั้งจะผลิตสติ๊กเกอร์ ไม่ว่าสติ๊กเกอร์จะทำมาจากสติ๊กเกอร์ pvc รวมถึง สติ๊กเกอร์ซีทรู ก็ดี ต้องรู้ตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ก่อนว่า จะติดตรงบริเวณใด? ดังนั้น วันนี้ มาดูว่า ตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์มีผลโดยตรงต่อสติ๊กเกอร์สำหรับติดรถพ่วงยังไง?

  1. ผลทางกฎหมาย รถพ่วงถือได้ว่า เป็นรถที่มีขนาดใหญ่ แม้ทำหน้าที่บรรทุกสินค้าส่งโกดังหรือท่าเรือ ทว่า อาจสร้างปัญหาใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ตอนใช้บริการ ทำให้ กรมขนส่งจำเป็นต้องกำหนดข้อบังคับในการใช้งานรถพ่วง โดยกำหนดไปว่า สติ๊กเกอร์ที่ควรนำมาติดท้ายรถบรรทุก ต้องทำมาจากสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเท่านั้น โดยกรมขนส่งเอง ก็ได้กำหนดตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ว่า ต้องติด สติ๊กเกอร์ติดรถขนส่ง ที่ทำมาจากสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ห้ามทำมาจากสติ๊กเกอร์ชนิดอื่นเป็นอันขาด ซึ่งถ้าใคร ไม่ปฏิบัติตามกฎ ติดสติ๊กเกอร์อื่นๆ ก็จะส่งผลทางกฎหมายทันที จนทำให้ไม่สามารถนำรถมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าเลือกตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ตามที่กรมขนส่งกำหนดไว้ ก็สามารถนำรถมาใช้ขนสินค้าโดยไม่ติดขัดได้แล้ว
  2. ขนาดสติ๊กเกอร์  สัมพันธ์กับตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์โดยตรง โดยตัวอย่างขนาดสติ๊กเกอร์ที่เห็นอย่างได้ชัดระหว่างสติ๊กเกอร์ติดประตูรถกับสติ๊กเกอร์คาดกระจกหน้ารถ เห็นความแตกต่างของสติ๊กเกอร์ได้ชัดว่า สติ๊กเกอร์ติดประตูรถ รวมถึงสติ๊กเกอร์ติดข้างรถพ่วง   มีขนาดใหญ่กว่าสติ๊กเกอร์คาดกระจกหน้ารถ ทำให้ ราคาสติ๊กเกอร์แพงกว่าสติ๊กเกอร์คาดกระจกหน้ารถ ทั้งนี้เพราะ คิดราคาสติ๊กเกอร์เป็นตารางเมตร
  3. การมองเห็น ตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์สัมพันธ์กับการมองเห็น ซึ่งข้อดีความชัดเจนในการมองเห็นสติ๊กเกอร์ นำมาสู่การใช้งานที่เกิดประโยชน์ถึง 2 ข้อด้วยกัน
  • ข้อแรก ทำ สติ๊กเกอร์ติดท้ายรถพ่วง   ด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ซึ่งการที่ตัวสติ๊กเกอร์มีค่าการมองเห็นที่ดี ทำให้ สามารถลดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดี
  • ข้อ 2 ตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ โดยเฉพาะข้างประตูรถ ช่วยในเรื่องทำให้ลูกค้ารู้จักผู้ให้บริการขนส่งเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ ตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าว เป็นตำแหน่งที่ใครก็สามารถเห็นข้อมูลสติ๊กเกอร์ชัดเจนมากกว่าจุดอื่น
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ

ขั้นตอนสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถพ่วงหรือรถเทลเลอร์

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถแผ่นใหญ่   สำคัญยังไง ?

หัวข้อแรก

พูดถึงตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์จนทำให้เห็นภาพรวมในการสั่งสติ๊กเกอร์กันไปแล้วว่า มีความสำคัญยังไง?

หัวข้อที่ 2

มาถึงขนาดสติ๊กเกอร์กันบ้าง? เหตุใดถึงมีความสำคัญไม่แพ้ตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ และค่อนข้างมีผลต่อการใช้งาน

ทำให้แอดมินรวบรวมความสำคัญของขนาดสติ๊กเกอร์เอาไว้ถึง 3 ข้อด้วยกัน ดังต่อไปนี้

ราคาสติ๊กเกอร์

ขนาดสติ๊กเกอร์มีผลต่อราคาสติ๊กเกอร์โดยตรง สติ๊กเกอร์ขนาดใหญ่ราคาย่อมแพงกว่าสติ๊กเกอร์ขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะ คิดราคาสติ๊กเกอร์เป็นตารางเมตร แตกต่างจากวอลเปเปอร์ที่ต้องซื้อยกม้วน เป็นต้น ดังนั้น จะทำสติ๊กเกอร์ขนาดใหญ่ทั้งที ดูก่อนว่า ตรงกับงบประมาณที่ต้องการเวลาสั่งสติ๊กเกอร์หรือเปล่า? ซึ่งถ้าดูแล้ว เกินงบประมาณ อาจลดขนาดสติ๊กเกอร์ หรือใช้สติ๊กเกอร์เทียบเท่า รวมถึง ลดเกรดสติ๊กเกอร์ ก็ควบคุมต้นทุนสติ๊กเกอรได้ ทำให้ทุกครั้งก่อนทำสติ๊กเกอร์แต่งรถพ่วง  ผู้ผลิตสติ๊กเกอร์จำเป็นต้องประเมินราคาค่าสติ๊กเกอร์ก่อน ถ้าตรงกับงบประมาณในกระเป๋า ก็สั่งผลิตได้เลย

มีผลต่อวัสดุที่นำมาใช้ทดแทน

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากที่สุด จากขนาดสติ๊กเกอร์ กรณีต้องการพรางความร้อนและเพิ่มความเป็นส่วนตัว ทำให้มีความจำเป็นต้องเลือกวัดุที่จะนำมาใช้พรางความร้อน ระหว่างฟิล์มกรองแสงกับสติ๊กเกอร์ซีทรู พบว่า กรณีติดกระจกด้วยฟิล์มกรองแสง ราคาสูงกว่าสติ๊กเกอร์ซีทรูอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าพื้นที่ติดฟิล์มกรองแสงจะมีขนาดใหญ่เท่ากับสติ๊กเกอร์ซีทรูแผ่นใหญ่ก็ตาม เมื่อราคาสติ๊กเกอร์ซีทรูแผ่นใหญ่ ถูกกว่าฟิล์มกรองแสง ทำให้เจ้าของรถบรรทุกหันมาสั่งสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ติดกระจกรถบรรทุกแทนฟิล์มกรองแสง ซึ่งไม่เพียงแค่ติดกระจกเพื่อลดความร้อนแทนฟิล์มกรองแสง แม้แต่สั่ง สติ๊กเกอร์ติดตู้คอนเทนเนอร์   ก็กลายเป็นเรื่องที่ควรทำไปพร้อมกัน เพราะเป็นการสั่งผลิตสติ๊กเกอร์ล็อตเดียวกัน ช่วยประหยัดค่าจัดส่งสติ๊กเกอร์รวมถึงประหยัดเวลา ทำให้ติดสติ๊กเกอร์รถพ่วงทั้งคันได้

สุดท้าย ขนาดสติ๊กเกอร์สัมพันธ์ต่อการมองเห็นของว่าที่ลูกค้าในอนาคต ทั้งนี้เพราะสติ๊กเกอร์คาดกระจกติดรถพ่วง  มีขนาดใหญ่กว่าสติ๊กเกอร์ติดกระจกรถยนต์ ส่งผลโดยตรงต่อขนาดภาพกราฟฟิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ ผู้คนเข้าถึงกิจการของบริษัทได้ไม่ยาก เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการจะใช้บริการรถพ่วง ก็จะติดต่อมาเองผ่านช่องทางติดต่อต่างๆบนสติ๊กเกอร์ อีกทั้งยังตรวจสอบถึงการมีอยู่ของบริษัทผู้ให้บริการรถพ่วงได้อีกด้วย โดยตรวจสอบจากชื่อบริษัทที่อยู่บนสติ๊กเกอร์ รวมถึงช่องทางติดต่อต่างๆ ก็นำมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ

เครื่องพิมพ์ที่บริษัทของเราใช้พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง

สติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุกขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

ทั้งขนาดสติ๊กเกอร์และตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ต่างสำคัญและเกี่ยวพันกันอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ ในหัวข้อที่ 3 มาดูว่า สติ๊กเกอร์สำหรับติดรถพ่วง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? ถึงทำให้ผู้คนหันมาสนใจผู้ให้บริการรถพ่วง ดังต่อไปนี้

โลโก้บริษัท

โลโก้ผู้ให้บริการรถพ่วงจะเป็นสิ่งแรกที่เห็นบนสติ๊กเกอร์ โดยร้านสติ๊กเกอร์จะมีแนวทางในการออกแบบโลโก้ผู้ให้บริการรถพ่วงที่แตกต่างไม่ซ้่ำใคร ทำให้ผู้ให้บริการรถพ่วงนำโลโก้มาใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกลัวว่า จะโดนฟ้องร้องทางกฎหมายหรือเปล่า? ในขณะเดียวกัน โลโก้บริษัท ทำได้หลายรูปแบบ บางคนเน้นภาพกราฟฟิค ซึ่งก็ต้องออกแบบให้เข้ากับบุคลิกเจ้าของบริษัทให้มากที่สุด หรือสติ๊กเกอร์การ์ตูน ก็ทำโลโก้บริษัทได้เช่นเดียวกัน หรือในบางครั้ง บางคนให้ร้านสติ๊กเกอร์ออกแบบตัวหนังสือขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เพราะ สามารถออกแบบให้แตกต่างแต่สวยแล้วนำมาใช้ทำโลโก้บริษัทแล้วค่อยพิมพ์บนสติ๊กเกอร์ pvc ซึ่งใครก็ตามที่มาเห็นโลโก้อันแสนโดดเด่น ก็จะจำได้เองในเวลาต่อมาว่า โลโก้ลักษณะดังกล่าว เป็นของบริษัทขนส่งใด?

สติ๊กเกอร์ไดคัทตัวอักษร

นอกจากโลโก้บริษัทขนส่ง สิ่งสำคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ สติ๊กเกอร์ไดคัทตัวอักษรรวมถึงการพิมพ์ข้อความต่างๆ ลงบนสติ๊กเกอร์ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น อยู่ที่ว่า นำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใด? ยกตัวอย่างเน้นโปรโมทกิจการ แม้ว่าโลโก้บริษัทสำคัญ ต้องทำให้อยู่บนสติ๊กเกอร์รถพ่วง  ทว่าชื่อบริษัทก็ไม่ควรมองข้าม โดยหน้าที่คิดชื่อบริษัท ต้องเป็นหน้าที่บริษัทที่ให้บริการรถพ่วง ดำเนินการคิดชื่อบริษัท แล้วถึงให้ร้านสติ๊กเกอร์ พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง ซึ่งชื่อบริษัทต้องไม่ยาวหรืออ่านยาก ชื่อบริษัทที่ดี ต้องสั้นกระชับ อ่านง่าย ออกเสียงง่ายและค่อนข้างได้ใจความ ก็ถือว่า ชื่อบริษัทค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้ว อีกทั้ง ยังสามารถนำตัวอักษรที่ออกแบบแล้วมาพิมพ์เป็นข้อความต่างๆ ที่รถพ่วงนิยมสั่งมาติดกระจกรถพ่วงหรือข้างรถ ในลักษณะของแคปชั่นล้อเลียนหรือเสียดสีสังคม รวมถึง แคปชั่นตลกๆ ก็สร้างจุดสนใจให้กับผู้ให้บริการรถพ่วง

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถด่วน
พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถด่วน
พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถด่วน

ร้านพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถแผ่นใหญ่   ให้ความสำคัญกับเรื่องใด?

มาถึงหัวข้อสุดท้าย จะทำสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ติดรถบรรทุกทั้งที เรื่องที่ร้านสติ๊กเกอร์ค่อนข้างให้ความสำคัญ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? แอดมินเตรียมคำตอบเอาไว้แล้วดังนี้

การออกแบบสติ๊กเกอร์

เป็นเรื่องที่ร้านสติ๊กเกอร์ค่อนข้างให้ความสำคัญทั้งนี้เพราะ การที่สติ๊กเกอร์สำหรับติดรถบรรทุกสวยและดูมีเอกลักษณ์ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ที่กำลังมองหาเพื่อที่จะใช้บริการรถพ่วง ทำให้ ก่อน ตัดสติ๊กเกอร์ไดคัทติดรถบรรทุก ตามแบบที่ต้องการ ก็ต้องออกแบบสติ๊กเกอร์ แล้วถึงค่อยมากำหนดขนาดสติ๊กเกอร์ให้เข้ากับตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ รวมถึงการเก็บไฟล์งานในรูปแบบต่างๆ เช่น JPEG PNG และอื่นๆ เพราะถึงยังไง การเก็บไฟล์งานไว้ ดีสำหรับผู้ให้บริการรถด้วยซ้ำ เพราะเมื่อไหร่ก็ตาม มีความจำเป็นต้องใช้งานด่วน ก็สั่งพิมพ์ได้โดยไม่ต้องออกแบบสติ๊กเกอร์ใหม่

ระบบงานพิมพ์ 

ส่งผลต่อขนาดภาพประกอบและข้อความบนสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่โดยตรง ทำให้ต้องเลือกเครื่องพิมพ์สำหรับ พิมพ์สติ๊กเกอร์3Mติดรถพ่วง ที่ถือได้ว่าเป็นสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ รวมถึง ระบบงานพิมพ์ที่ไม่มีผลต่อขนาดสติ๊กเกอร์ เพราะไม่ว่าสติ๊กเกอร์จะเล็กหรือใหญ่ สติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุกก็ยังมีความคมชัด  โดยระบบงานพิมพ์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ได้แก่ ระบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ทและระบบงานพิมพ์ออฟเซ็ท แต่ถ้าเน้นสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่แต่ต้นทุนต่ำอีกทั้งยังสวย ควรเลือกระบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ท ก็จะทำให้สติ๊กเกอร์คมชัดและสื่อสารโดยไม่ส่งผลเสียต่อขนาดสติ๊กเกอร์ที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ

วัสดุ

ค่อนข้างสำคัญและทุกครั้งก่อน พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุก ต้องเลือกวัสดุทำสติ๊กเกอร์ก่อนว่า เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีคุณภาพหรือเปล่า? โดยใช้แนวทางง่ายๆ เลือกสติ๊กเกอร์ดังนี้

  1. แบรนด์สติ๊กเกอร์ ช่วยการันตีได้ว่า สติ๊กเกอร์มีคุณภาพหรือเปล่า?
  2. เกรดสติ๊กเกอร์ หมายถึงอายุการใช้งาน โดยวัดจากจำนวนปี เช่น สติ๊กเกอร์เกรด 1ปี ใช้งานได้เพียง 1 ปี ก็ต้องลอกสติ๊กเกอร์ทิ้ง แตกต่างจากสติ๊กเกอร์เกรด 3 ปี ที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างต่อเนื่องกว่า แล้วค่อยลอกทิ้ง

สติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง  การที่ร้านสติ๊กเกอร์ค่อนข้างให้ความสำคัญกับขนาดสติ๊กเกอร์ เอาเข้าจริง ตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์สำคัญขึ้นมาหรือไม่นั้น? ส่วนหนึ่งมาจากกำหนดขนาดสติ๊กเกอร์ให้สัมพันธ์กับตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ ยกตัวอย่าง ระหว่างตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ข้างรถ ต้องมีขนาดใหญ่กว่าสติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้ารถพ่วง เพื่อที่ว่า ขนาดสติ๊กเกอร์มีผลโดยตรงต่อการรับรู้ของผู้คน ทำให้รู้ว่า รถพ่วงคันดังกล่าว ให้บริการโดยบริษัทขนส่งไหน? ซึ่งสติ๊กเกอร์ที่เหมาะสม ปริ้นสติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง  ได้แก่สติ๊กเกอร์ pvc เป็นสติ๊กเกอร์ติดข้างประตูรถที่กระตุ้นความสนใจของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างมาก รวมถึง ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามข้อกำหนดที่กรมขนส่งกำหนดไว้ ซึ่งกรมขนส่งได้กำหนดขนาดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเอาไว้ ควรมีขนาดเท่าไหร่? ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตาม ก็จะทำให้ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ ทำให้สะดุดเวลาใช้งาน เห็นหรือยัง ขนาดสติ๊กเกอร์รวมถึงตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ถึงสำคัญเพราะมีผลโดยตรงกับลูกค้าที่รอซื้อสินค้าจากร้านตัวแทนจำหน่ายที่ยังต้องใช้บริการรถพ่วงขนสินค้า

ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ